Draudzes ziņas

29.aprīlis / 2019

Ādažu veco ļaužu pansionāta apmeklējums

2019. gada 29. aprīlī, Pashas Gaišās nedēļas pirmdienā, mūsu draudzes locekļi apmeklēja Ādažu veco ļaužu pansionātu.

28.aprīlis / 2019

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums un svētku mielasts

2019.gada 28.aprīlī, Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos, Ādažu pareizticīgo draudzes par godu Vissvētās Dievadzemdētājas ikonai «Ļauno siržu Mīkstinātāja» locekļi apsveica cits citu, kā arī viesus un novada iedzīvotājus ar Gaišo Pashu.

26.aprīlis / 2019

Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums 2019. gada

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums. Augstisvētītajiem Virsganiem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, dievbijīgajiem diakoniem, visgodājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērniem.

22.aprīlis / 2019

Dievišķā liturģija Rīgas katedrālē Kunga Ieiešanas Jeruzālemē svētku dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2019. gada 21. aprīlī, Lielā gavēņa sestajā svētdienā, Kunga Ieiešanas Jeruzālemē svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

8.aprīlis / 2019

Ielūgums uz sestdienas talku svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa mocekļa nāves vietā

Dārgie brāļi un māsas! Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību sestdien, 2018. gada 13. aprīlī, no 12:00 līdz 15:00 notiks uzkopšanas talka svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa mocekļa nāves vietā Ozolkalnā (Pakalniešu ielu 24)  - vietā, kur viņš dzīvoja un strādāja. Pirms talkas sākuma 12:00 tiks kalpots aizlūgums.

26.marts / 2019

Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā

2019. gada 25. martā, Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju vadītāji piedalījās komunistiskā genocīda upuru piemiņas gājienā un ziedu nolikšanā pie Brīvības pieminekļa.

21.marts / 2019

Dievkalpojumi militārajā bāzē Kadagā vairs nenotiks

Dārgie draudzes locekļi! Militārās daļas pavēlniecība informēja, ka dievkalpojumi visām konfesijām militārajā bāzē Kadagā vairs nenotiks! Sakarā ar to, pareizticīgo Ādažu draudzes dievkalpojumi norisināsies citur...

19.marts / 2019

Dievišķā liturģija Pareizticības Svinību dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā. Garīdznieka un diakona hirotonija

2019. gada 17. martā, Lielā gavēņa pirmajā svētdienā, Pareizticības Svinību dienā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts  Aleksandrs kalpoja svētītāja Vasīlija Lielā Dievišķo liturģiju un Pareizticības Svinību kārtu  Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

4.marts / 2019

Jauniešu tikšanās ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas preses sekretāri

Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību notika jauniešu tikšanās ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas preses sekretāri Oksanu Dementjevu.

18.februāris / 2019

Rīgā noticis III Latvijas pareizticīgās jaunatnes Kristus Pretīmņemšanas svētku festivāls

2019. gada 17. februārī ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību notika otrā, noslēdzošā III Latvijas pareizticīgās jaunatnes Kristus Pretīmņemšanas svētku festivāla, diena. Svētku pasākumus organizēja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes Jaunatnes lietu nodaļa.

Ielādēt vēl