Draudzes ziņas

16.marts / 2020

LPB Sinodes paziņojums

2020. gada 14. martā, sakarā ar ārkārtējās situācijas ieviešanu, Latvijas Republikas valdība (Ministru kabineta rīkojums №103) nolēma būtiski ierobežot jebkādu pasākumu, tostarp arī dievkalpojumu, norisi. Tas nozīmē, ka ticīgo piedalīšanās svētdienas, svētku un darbadienu dievkalpojumos līdz LR Ministru kabineta rīkojumam par lēmuma atcelšanu ir aizliegta.

16.marts / 2020

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra aicinājums pareizticīgo kristiešu draudzei

Godājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, dārgie brāļi un māsas, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas uzticamie bērni! Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsgani un Sinode šajā trauksmainajā laikā, kad daudzās pasaules valstīs, un tostarp arī Latvijā, izplatījusies koronavīrusa infekcija, pastiprināti lūdzas par epidēmijas pārtraukšanu un saslimušo dziedināšanu.

16.marts / 2020

Dievišķā liturģija Pareizticības Svinību dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā. Garīdznieka hirotonija

2020. gada 8. martā, Lielā gavēņa pirmajā svētdienā, Pareizticības Svinību dienā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts  Aleksandrs kalpoja svētītāja Vasīlija Lielā Dievišķo liturģiju un Pareizticības Svinību kārtu  Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

20.februāris / 2020

Dievišķā liturģija Kunga Pretīmņemšanas svētkos Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2020. gada 15. februārī, Kunga Pretīmņemšanas svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcā, kuras augšējais altāris iesvētīts par godu Kunga Pretīmņemšanai.

10.februāris / 2020

Rīgā notikusi ikgadējā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieku sanāksme

2020. gada 4. februārī Rīgas Garīgajā seminārā notika kārtējā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieku sanāksme, kuru vadīja Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs.

4.februāris / 2020

Svētku dievkalpojums Svētīgākā Patriarha Kirila intronizācijas vienpadsmitajā gadadienā

2020. gada 1. februārī, sirdssk. Ēģiptes Makārija Lielā un svt. Marka, Efesas arhibīskapa piemiņas dienā, Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Kirila intronizācijas vienpadsmitajā gadadienā, Maskavas Kristus Pestītāja katedrālajā baznīcā notika Dievišķā liturģija. 

6.janvāris / 2020

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums

Šajās svētajās dienās mēs lūgšanās godinām Piedzimušo Dievbērnu Kristu. Kungs nāk mūsu pasaulē klusu un pazemīgi. Enģeļi steidzās uz necilo un pieticīgo Bētlemi, lai slavētu To, Kurš ir iemiesojies Dievs. Piepildās dižens brīnums, bet cilvēku acīm tas nebija tik acīmredzams: pasaule turpināja dzīvot savās rūpēs un plānos, kaislībās un pārdzīvojumos, un tikai nabadzīgie gani un austrumu gudrie ieradās godināt Dieva Dēlu, kas bija nācis mūsu pestīšanai.

6.janvāris / 2020

Vakara dievkalpojums un aizlūgums jaunā gada priekšvakarā Rīgas katedrālē Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

31. decembrī, aizejošā 2019. gada pēdējā dienā, svētā mocekļa Bonifātija piemiņas dienas priekšvakarā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Vakara dievkalpojumu un aizlūgumu Jaunā gada priekšvakarā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

23.decembris / 2019

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Rīgas Dievmātes Pasludināšnas baznīcā

2019. gada 19. decembrī, svētītāja Nikolaja, Likijas Miru arhibīskapa, brīnumdarītāja, piemiņas dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcā, kuras labais sānu altāris iesvētīts par godu svētītājam Nikolajam.

20.decembris / 2019

Virsgana dievkalpojums Jelgavas katedrālē svētītāja Nikolaja Brīnumdarītāja piemiņas dienā

19. decembrī Svētā Pareizticīgā Baznīca lūgšanās godina svētītāja Nikolaja, Likijas Miru arhibīskapa, brīnumdarītāja, piemiņu. Šajā dienā pareizticīgo dievnamus piepilda daudzi cilvēki, kuri ieradušies, lai pienestu savas lūgšanas un godinātu svētītāju Nikolaju. Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, šajā dienā kalpoja agro Dievišķo liturģiju Jelgavas Simeona un Annas katedrāles labajā sānu altārī, kas iesvētīts par godu svt. Aleksijam Dievcilvēkam.

Ielādēt vēl