Draudzes ziņas

12.oktobris / 2020

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Vēstījums

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Vēstījums Augstisvētītajiem Virsganiem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, Dievu mīlošajiem diakoniem, godājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērniem.

12.oktobris / 2020

Akafists un Visnakts dievkalpojums Rīgas katedrālē svētmocekļa Rīgas Jāņa piemiņas dienas priekšvakarā

2020. gada 11. oktobrī, svētmocekļa Rīgas Jāņa piemiņas dienas priekšvakarā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Visnakts dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

28.septembris / 2020

Dievišķā liturģija Kunga Krusta Pacelšanas svētkos Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2020. gada 27. septembrī, 16. svētdienā pēc Trijādības, Kunga Godājamā un Dzīvudarošā Krusta Pacelšanas svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

 

21.septembris / 2020

Latvijas Republikas Tieslietu ministra vizīte Daugavpils-Rēzeknes eparhijā

2020. gada 18. septembrī Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils-Rēzeknes eparhiju apmeklēja Latvijas Republikas Tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

 

2.septembris / 2020

Pateicības vēstule Latvijas valsts prezidenta vārdā

Valsts prezidenta Egila Levita vārdā sirsnīgi pateicos Jums par atzinīgo novērtējumu Latvijas valsts īstenotajai politikai Covid-19 infekcijas izraisītā apdraudējuma pārvarēšanai.

 

2.septembris / 2020

Vispilsētas dievkalpojums Svētās Trijādības katedrālē ar Vissvētās Dievadzemdētājas Apbedīšanas kārtu

2020. gada 30. augusta vakarā Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Lielo vakara dievkalpojumu un Rīta dievkalpojumu ar Visšķīstās Dievadzemdētājas Apbedīšanas kārtu.

 

2.septembris / 2020

Virsgana dievkalpojums Rīgas Svētās Trijādības katedrālē Dievmātes Aizmigšanas svētku dienā

28. augustā visa pareizticīgā pasaule atzīmē Dievmātes Aizmigšanas svētkus. Pēc tradīcijas Rīgas Svētās Trijādības katedrālē, kuras lejas baznīca iesvētīta par godu Dievmātes Aizmigšanai, Dievišķo liturģiju šajā dienā kalpoja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, kuram līdzkalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vikārs.

 

27.augusts / 2020

Svinības par godu arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča bīskapa kalpošanas 10 gadu jubilejai

2020. gada 26. augustā notika Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapijas vadītāja arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča bīskapa kalpošanas desmit gadu jubilejas svinības.

20.augusts / 2020

Altārsvētki Kristus Apskaidrošanās klosterī un Bīskapa Aleksandra Arhiereja hirotonijas četrpadsmitā gadadiena

2020. gada 19. augustā, Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Apskaidrošanās svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja svētku Dievišķo liturģiju Valgundes Kristus Apskaidrošanās klosterī. Visaugstisvētītajam Valdniekam līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs un Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs. Šajā dienā Latvijas Pareizticīgā Baznīca lūgšanās atzīmēja Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra Arhiereja hirotonijas četrpadsmito gadadienu.

18.augusts / 2020

Kristus Apskaidrošanās klosterī nogādāta Dievmātes ikona “Patiesi Pienākas”

2020. gada 17. augustā, ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību Kristus Apskaidrošanās klosterī altārsvētku priekšvakarā tika nogādāta mūsu Vissvētās Valdnieces Dievadzemdētājas ikona “Patiesi Pienākas”.

Ielādēt vēl