Palīdzība dievnamam

Ir pienācis laiks, kad Latvijā atdzimst Pareizticība un atjaunojas tās svētvietas – dievnami, klosteri, veidojas un nostiprinās draudzes. Tas kļuvis iespējams, pateicoties cilvēku palīdzībai un materiālajam atbalstam. Bez cilvēku atbalsta nevar īstenot nevienu labu lietu, kura ir vērsta uz sabiedrības garīgo izaugsmi.

Visos laikos dievnamus cēla gan bagātie, gan nabagie, katrs centās ienest savu daļu šajā Dievam tīkamā darbā. Mēs ticam, ka ar Dieva palīdzību labais nodoms piepildās. Aicinām arī Jūs savu iespēju robežās piedalīties dievnama celšanā, kurš ir nepieciešams Ādažu novada iedzīvotājiem. Palīdzēt var jau tagad, negaidot, līdz sāksies celtniecība!

Mīļotie brāļi un māsas Kristū! Palīdzība dievnama celšanā ir labpatīkams ziedojums Dievam. Mūsu zemes dzīve ir tikai īss mirklis pirms Mūžības. Kaili mēs esam atnākuši šai pasaulē – kaili arī aiziesim. Paliks tikai mūsu labie darbi, mūsu mīlestība, mūsu ziedojumi, pēc kuriem spriedīs par mums. Mēs aiziesim, bet uzceltais dievnams stāvēs vēl ilgi, un arvien vairāk pareizticīgo kristiešu lūgsies tajā par šī svētā dievnama cēlējiem un labdariem. Kas zina, varbūt tieši ar viņu lūgšanām Dievs mūs apžēlos.

Mēs ceram, ka jaunuzceltais dievnams apgaismos ar garīgo gaismu, mīlestību un siltumu visus tos, kas saskarsies ar to. Ceram, ka tas pasargās no ļaunuma, nesaskaņām un cietsirdības, un dāvās mums ticību un prieku. Tas var kļūt par visas dzīves uzdevumu!

Mēs ticam, ka ar Dieva un jūsu palīdzību Latvijā parādīsies vēl viena svēta vieta, kur būs iespēja lūgties un priecāties ne tikai mums, bet arī mūsu bērniem un mazbērniem, un arī turpmākajām paaudzēm. Ceram, ka šis dievnams kļūs ne tikai par Ādažu novada garīgo un sociālo centru, bet arī par tā ievērojamāko vietu.

Mīļotie brāļi un māsas Kristū! Pazemīgi lūdzot, aicinām neatstāt mūs bez jūsu lūgšanām un, pēc iespējas, arī materiālā atbalsta. Visžēlīgais Kungs ar Savas Visšķīstās Mātes lūgšanām žēlos un glābs mūsu dievlūdzējus un labdarus.

Vissvētās Dievmātes ikonas „Ļauno siržu Mīkstinātāja” dievnama Fonda padome.

Rekvizīti ziedojumiem:
Reģ.Nr: 40801052072 Konts: LV58HABA0551037977286 Swedbank AS
BIC/S.W.I.F.T: HABA LV 22
Fonda tālrunis uzziņām: (+371) 29412099
www.adazubaznica.lv


Cilvēk!
Ieklausies savas Pestīšanas balsī! Apstājies!
Steidz izdarīt kaut ko labo šai dzīvē, ko paņemsi līdzi Mūžībā. Palīdzi uzcelt pirmo pareizticīgo dievnamu Ādažu novadā, un ikkatrs, kurš ieies tajā, kļūs par neredzamo sveci, kuru TU esi aizdedzinājis Radītājam par godu!