Garīgā izaugsme

Слово спасающее и обвиняющее
11.novembris / 2016

Glābjošs un nosodošs vārds

Kad mēs atveram Evaņģēliju, redzam vārdus, kuri mūs izglābs, ja mēs sāksim vadīties pēc tiem. Taču Labā Vēsts piedāvā mums palūkoties uz to arī no citas puses. Svētie Raksti var būt ne tikai glābjoši, , bet arī nosodoši. Bībeles vārdi ir ne tikai dzīvības vārdi, bet arī likums, pēc kura mūs tiesās.