Garīgā izaugsme

4.jūlijs / 2015

Par uzvedību dievnamā

Ieej dievnamā ar garīgu prieku. Atceries, ka Pats Pestītājs solījis Tevi mierināt bēdās: „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.” (Mt. 11, 28).