Garīgā izaugsme

Lūgšana pēc vienošanās
5.marts / 2016

Lūgšana pēc vienošanās

Galvenais Ādažu pareizticīgās kopienas galvenais uzdevums ir garīgi rūpēties par Ādažu novada iedzīvotājiem. Šo uzdevumu nav iespējams īstenot bez Dieva nama. Tādēļ šajā laika posmā draudze izrāda aktīvu interesi par dievnama celtniecību. Šis darbs ir ļoti grūts un tiek veikts nesteidzīgi. Tieši tāpēc mēs lasām lūgšanu pēc vienošanās, kura visos laikos ir palīdzējusi pareizticīgajiem ļaudīm grūtībās un nelaimēs.

4.jūlijs / 2015

Par dievkalpojumiem baznīcā

Dievnams ir ēka, kurā cilvēki pulcējas uz kopīgām lūgšanām – dievkalpojumiem; tas arī vēsturiski ir galvenais iemesls dievnamu celtniecībai . Ik dienas Pareizticīgā Baznīca veic vakara, rīta un dienas dievkalpojumus.
4.jūlijs / 2015

Par uzvedību dievnamā

Ieej dievnamā ar garīgu prieku. Atceries, ka Pats Pestītājs solījis Tevi mierināt bēdās: „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.” (Mt. 11, 28).
10.jūnijs / 2015

Garīgā izaugsme baznīcā

Garīgā izaugsme ir tas, par ko nemitīgi jādomā ikvienam kristietim. Tomēr katram cilvēkam ir savs ceļš uz Ticību. Šai nozīmē Kristus vārdi, ka Viņš ir Vienīgais Skolotājs un Vienīgais Vadītājs, ir patiesi: nav neviena cita, kurš varētu būt par ceļvedi, lai paceltu mūs no zemes debesīs, jo Viņš ir vienīgais, Kas nokāpis no debesīm uz zemi, mūsu Dzīvais Dievs, Kas tapa par dzīvu cilvēku un Kas var mūs iemācīt, kā kļūt par Dieva bērniem, un palīdzēt mums ieiet Dieva Valstībā.