Dievkalpojumu saraksts

10.jūnijs / 2015

Dievkalpojumi

Paziņojam, ka Latvijas Pareizticīgās Baznīcas „Ļauno siržu Mīkstinātāja” ikonas draudzes dievkalpojumi notiek Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā katru otro un ceturto mēneša svētdienu pl. 11.00.