Dievkalpojumu saraksts

10.jūnijs / 2015

Mīļotie brāļi un māsas Kristū!

Paziņojam, ka Latvijas Pareizticīgās Baznīcas „ Ļauno siržu Mīkstinātāja” ikonas draudzes dievkalpojumi notiek Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā katru otro un ceturto mēneša svētdienu pl. 11.00. Sakarā ar to, ka kapela atrodas kara daļas teritorijā, lūdzam paņemt līdzi personu apliecinošo dokumentu. Kapelas adrese: 3.RNC kapela Kadaga, Ādažu novads, LV-2103.