Dievkalpojumu saraksts

10.jūnijs / 2015

Dievkalpojumi

Paziņojam, ka Latvijas Pareizticīgās Baznīcas „Ļauno siržu Mīkstinātāja” ikonas draudzes dievkalpojumi notiek katru otro un ceturto mēneša svētdienu.