Sakramenti

10.jūnijs / 2015

Septiņi Sakramenti

Baznīcas Sakramenti ir svētdarbības, kas tiek parādītas pareizticīgās baznīcas rituālos, ar Pareizticīgās kuru starpniecību ticīgiem tiek sūtīta dievišķā svētība un glābjošais Dieva spēks. Pareizticībā ir pieņemti septiņi svētie Sakramenti: Kristības, Mirru Svaidīšana, Svētais Vakarēdiens (Euharistija), Grēku nožēla, Eļļas Svaidīšana, Laulība un Priesterība.