Svētvietas

Dievmātes svētbilde «Trīsroce»
25.jūlijs / 2017

Dievmātes svētbilde «Trīsroce»

Šodien, 25. jūlijā, pareizticīgie kristieši piemin Dievmātes svētbildi “Trīsroce”. Brīnumdarošs  tēls, kura priekšā  saņēmis nocirstās rokas dziedināšanu mācītājs Jānis Damaskins (piemina 4. decembrī). XIII gadsimtā svētā ikona atradās Serbijā, bet vēlāk tika pārvietota uz Afonas Hilendāres klosteri.

10.jūnijs / 2015

Vissvētās Dievmātes ikona „Ļauno siržu Mīkstinātāja”

„Ļauno siržu Mīkstinātāja”… Cik daudz vienā šīs ikonas nosaukumā ir cerības uz to, ka kādreiz uz zemes valdīs taisnība, ka cilvēki būs labi un žēlsirdīgi, un mīlēs cits citu. Un cik grūti to panākt mūsu cietsirdīgajā pasaulē, un reizēm tikai svešas ciešanas mīkstina mūsu ļauno sirdi. Šī ikona vēl tiek dēvēta par „Simeona pravietojumu”. Kā vēsta evaņģēlists Lūka, taisnajam Simeonam Dievsaņēmējam tika atklāts no augšienes, ka viņš nenomirs, kamēr neieraudzīs Pestītāju.