Svētais svētmoceklis Rīgas Jānis

16.jūlijs / 2018

Svētmocekļa Jāņa, Rīgas un visas Latvijas arhibīskapa dzīvesstāsts


Brīnumaina ir Dieva Providence Viņa Svētajā Baznīcā. “Ne jūs Mani esat izredzējuši,” Kristus saka mācekļiem, “bet Es jūs esmu izredzējis.” No Paša Pestītāja mūsu augstākā svētkalpotāju kārta saņem svētīgo žēlastības spēku un varu mācīt un veikt svētkalpojumus, siet un raisīt, ganīt Viņa ganāmpulku – un tā no Apustuļiem līdz pat mūsu dienām. Dievs svētnieka kalpībai izredzēja svētkalpotāju – mocekli arhibīskapu Jāni, ko skarbā un traģiskā laikā aicināja būt par Latvijas Pareizticīgās Baznīcas gaismekli.
 

 

18.jūlijs / 2018

Lūgšana svētmoceklim Jānim, Rīgas un Latvijas Arhibīskapam

Ak, svētlaimīgais svētmocekli tēvs Jāni, Dieva patiesības cīnītāj un svētās Kristus Ticības aizstāvi, svētās Baznīcas zaimotāju atmaskotāj, un ienaidnieku padzinēj, aizvainoto aizstāvi un visu uzticīgo ļaužu siltais lūdzējs Dieva priekšā.

1.augusts / 2018

Virspriestera Nila Druvaskalna uzruna LPB Koncila dalībniekiem

Kopš senseniem laikiem Svētā Baznīca godā svētos, kas Dievam pa prātam darījuši. Īpaša vieta debesīs sagatavota tiem, kas cietuši mokas, izsmieklu, vajāšanu, un apmelošanu par tā Kunga vārda sludināšanu. Svētā Baznīca uz svēto mocekļu piemēra māca mūs būt stingriem ticības apliecināšanā un aizstāvēšanā.
 

1.augusts / 2018

Svētmocekļa Jāņa (Pommera) Kanonizācija


2001. gada 24. septembrī Rīgā Visu Svēto baznīcā notika kārtējais Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncils, kurā piedalījās vairāk nekā 150 delegāti no visām Latvijas draudzēm.
 

10.oktobris / 2018

Gaidāmo dievkalpojumu saraksts svētmocekļa Rīgas Jāņa piemiņas dienā

Piektdien, 12. oktobrī Latvijas Pareizticīgā Baznīca lūgšanās atzīmē svētā svētmocekļa Rīgas Arhibīskapa Jāņa mocekļa nāves dienu. Ceturtdien, 11. oktobrī, piemiņas dienas priekšvakarā, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē, kur atrodas svētmocekļa godājamās relikvijas, Virsganu vadībā tiks kalpots akafists un Visnakts dievkalpojums. Dievkalpojuma sākums 16:00. Virsganiem šajās dienās līdzkalpos Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieki.

4.marts / 2019

Notika tikšanās ar vēsturnieci Kiru Aristovu

2019. gada 4. martā pareizticīgās literatūras veikalā “Putnik” ar Visaugstisvēītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību notika tikšanās ar vēsturnieci un grāmatu par svēto Rīgas Jāni autori vēsturnieci Kiru Aristovu.