Dievkalpojums Dievmātes ikonas „Dzīvudarošais Avots” svētku dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2022. gada 29. aprīlī, Gaišās nedēļas piektdienā, Dievmātes ikonas „Dzīvudarošais Avots” svētku dienā, Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcā notika svētku Dievišķā liturģija par godu dievnama mazajiem altārsvētkiem. Šajā dienā dievkalpojumu Ņevas Aleksandra baznīcā kalpoja trīs Virsgani – Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, viņam līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs un Augstisvētītais Jelgavas bīskaps Jānis, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikārs.

Šajā dienā Virsganiem līdzkalpoja Rīgas prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķi virspriesteris Sergijs Nazarovs, priesteris Pāvils Kušnarjovs, priesteris Pāvils Aleksejevs, diakons Aleksandrs Akatovs; Rīgas Priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis arhidiakons Germans (Kartašovs).

Dievkalpojumā dziedāja lielais draudzes koris Irīnas Kildišas vadībā.

Dievkalpojuma laikā izskanēja lūgumi par mieru Ukrainā, parnaidnieku samierināšanu un karadarbības pārtraukšanu.

Pēc liturģijas garīdznieki nodziedāja Pashas stihiras, pēc tam tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums.

Visaugstisvētītais Valdnieks  Metropolīts savā sprediķī apsveica ticīgos Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos un baznīcas svētkos par godu Dievmātes ikonai „Dzīvudarošais Avots”, kā arī pastāstīja par sievietes-kristietes lomu Kristus Baznīcas dzīvē, kā piemēru minot svētās mirrunesējas sievas Martu un Mariju.

Godājamā Dievmātes ikona  „Dzīvudarošais Avots”, kura atrodas baznīcas labajā pusē,  bija grezni rotāta ziediem. Šī ikona, tāpat kā daudzas citas šīs baznīcas ikonas, ir izglābtas no 1812. gadā nodedzinātās Dievmātes ikonas „Dzīvudarošais Avots” baznīcas , kas celta 1731. gadā un atradās Kr. Valdemāra (agrāk dēvēta par Nikolaja ielu) un Ģertrūdes ielas stūrī. Pēc neilga laika tika uzcelta Ņevas Aleksandra baznīca, kas tika iesvētīta 1825. gada 31. oktobrī (pēc vecā stila), un „Dzīvudarošā Avota” ikonas baznīcas draudzes locekļi, kopā izglābtajām ikonām un baznīcas piederumiem, ienāca jaunajā Ņevas Aleksandra baznīcā. „Dzīvudarošā Avota” ikonas baznīcas draudze kļuva par Ņevas Aleksandra baznīcas draudzes pamatu, tādēļ līdz pat šai dienai palikusi tradīcija kalpot svētku dievkalpojumu, pieminot agrākās draudzes baznīcas altārsvētkus.

LPB preses dienests