Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Kristus Piedzimšanas svētkos

2022. gada 6. janvāra naktī, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, kuram līdzkalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Kristus Piedzimšanas katedrāle, kura šajā dienā svin savus altārsvētkus, pelnīti tiek dēvēta par Rīgas pērli. Tās varenie kupoli un brīnišķīgā arhitektūra rotā pilsētu, bet melodiskās zvanu skaņas ik dienas vēstī ticīgajiem par lūgšanas laiku.

Virsganiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, katedrāles klēriķi – virspriesteris Artēmijs Kučinskis, priesteris Pāvils Peļevins, priesteris Joanns Platinskis un diakons Jevgēņijs Samuilovs; Rīgas Priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs). Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris Natālijas Mudrajas vadībā.

Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā notika dievkalpojuma translācijas tiešraide.

Dievišķās liturģijas noslēgumā garīdznieki pie svētku ikonas nodziedāja svētku tropāru, kondaku un augstiteikšanu.

Savā sprediķī Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs apsveica visus dievlūdzējus Kristus Piedzimšanas svētkos. “...”Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts” – ar šādiem vārdiem Baznīca godina mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanu. Tieši miers mūsu vidū, starp cilvēkiem, ir nozīmīgākais solis ceļā pie Dieva. Espt mierā ar saviem tuvākajiem, mēs ar to slavējam Viņu. Saglabājot savastarpēji labas attiecības, mēs parādam, ka mūsu ticība izpaužas ne tikai vārdos, bet tiek stiprināta arī ar darbiem, būtiski ietekmējot mūsu dzīvi. Un tieši savstarpēju mieru mēs šodien varam pienest par dāvanu Dievbērnam Kristum...”

 LPB preses dienests