Dievkalpojums Augstisvētītā Bīskapa Jāņa vadībā sirdsskaidrā Sarovas Serafima piemiņas dienā

2021. gada 1. augustā, 6. svētdienā pēc Trijādības, sirdssk. Sarovas Serafima, brīnumdarītāja, relikviju iegūšanas dienā un sešu Vispasaules Koncilu svēto tēvu piemiņas dienā, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, kalpoja Dievišķo liturģiju Jelgavas Simeona un Annas katedrālē.

Sestdien, 31. jūlijā, Augstisvētītais Bīskaps kalpoja Visnakts dievkalpojumu, viņam līdzkalpoja katedrāles klēriķi virspriesteris Aleksandrs Razdaibeda, priesteris Aleksandrs Podļesnijs un diakons Vasīlijs Kovaļonoks.

Dievišķās liturģijas noslēgumā Viņa Eminence vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi. Bīskaps Jānis pastāstīja par šīsdienas Evaņģēlija lasījuma (Mt. 9: 1-8) - par triekas ķertā dziedināšanu – nozīmi un pastāstīja šodien godājamā svētā – sirdsskaidrā Sarovas Serafima dzīvesstāstu, un par brīnumu nozīmi brīnumu nozīmi pareizticīgu kristiešu dzīvē.

Sprediķa noslēgumā Bīskaps Jānis apsveica visus, kuri kristīti par godu sirdsskaidrajam Sarovas Serafimam viņu Debesu aizbildņa piemiņas dienā un svētīja ticīgos ar savu svētību.

Piektdien, 6. augustā, svēto labticīgo kņazu Borisa un Gļeba piemiņas dienā, kad savus altārsvētkus svin Daugavpils-Rēzeknes eparhijas centrālais dievnams, Augstisvētītais Bīskaps Jānis līdzkalpos Augstisvētītajam Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam Aleksandram Dievišķajā liturģijā Daugavpils Borisa-Gļeba katedrālē.

Jelgavas Simeona un Annas katedrāles draudze