Dievišķā liturģija Svētās Trijādības svētku dienā Augstisvētītā Bīskapa Jāņa vadībā Rīgas Svētās Trijādības katedrālē

2021. gada 20. jūnijā, 8. svētdienā pēc Pashas, Svētās Trijādības svētku dienā, Rīgas Svētās Trijādības katedrālē par godu altārsvētkiem notika Dievišķā liturģija Virsgana vadībā. Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību liturģiju kalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs.

Viņa Eminencei līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Svētās Trijādības katedrāles atslēgu glabātājs virspriesteris Sergijs Škarupo, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķi virspriesteris Artēmijs Kučinskis un priesteris Joanns Platinskis, Svētās trijādības katedrāles klēriķis protodiakons Vsevolods Meļņikovs un hierodiakons Germans (Kartašovs).

Pēc liturģijas Valdnieks Bīskaps kalpoja Lielo vakara dievkalpojumu, kurā tika dziedāts lielais prokimens “Kurš ir tik varens dievs kā mūsu Dievs” un tika nolasītas ceļos mešanās lūgšanas.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Viņa Eminence Bīskaps Jānis nodeva garīdzniekiem un ticīgajiem apsveikumu Svētās trijādības svētkos un altārsvētkos no Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošā Virsgana Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra un vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi. Valdnieks Bīskaps pastāstīja par brīnumaino Svētā Gara nonākšanu uguns mēlīšu veidā uz Kristus mācekļiem un Viņa Visšķīsto Māti jūdu Piecdesmit dienu svētku dienā (Ap.d. 2, 1-11). No šī brīža sākās apstuļu kalpošana, nesot pasaulē vēsti par Kristus Augšāmcelšanos un Pareizticīgās Baznīcas vēsture.

LPB preses dienests