Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs apsveicis Bīskapu Jāni Arhiereja hirotonijas piektajā gadadienā

2021. gada 28. martā, Lielā gavēņa otrajā svētdienā, svt. Grigorija Palamas, Tesaloniku arhibīskapa, piemiņas dienā, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, kalpoja svt. Vasīlija Lielā Dievišķo liturģiju Jelgavas Simeona un Annas katedrālē. Šajā dienā lūgšanās tika atzīmēta Augstisvētītā Bīskapa Jāņa Arhiereja hirotonijas piektā gadadiena.

Dievišķajā liturģijā Bīskapam Jānim līdzkalpoja Rīgas eparhijas sekretārs mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priestermūks Aleksandrs (Lizons); Jelgavas katedrāles klēriķi priesteris Aleksandrs Razdaibeda un diakons Vasīlijs Kovaļonoks; Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.

Trīskāršās ektēnijas laikā izskanēja pateicības lūgumi par Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra un Augstisvētītā Bīskapa Jāņa veselību, kā arī īpaši lūgumi par pandēmijas pārtraukšanu.

Dievišķās liturģijas noslēgumā tika nodziedāts svētku tropārs un kondaks, pēc tam virspriesteris Oļegs Peļevins nolasīja lūgšanu Pestītājam.

Pēc tam tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums Svētīgākajam Patriarham Kirilam, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājam un Virsganiem ar viņu Dieva sargāto draudzi, mūsu Dieva sargātajai Latvijas valstij un visiem pareizticīgajiem kristiešiem.

Pēc tam Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes, Rīgas prāvestības un Rīgas eparhijas vārdā Augstisvētīto Bīskapu Jāni Arhiereja hirotonijas piektajā gadadienā sveica Rīgas eparhijas sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins. Virspriesteris Oļegs nodeva Valdniekam Jānim apsveikuma un laba vēlējuma vārdus no Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra un par godu piecu gadu jubilejai pasniedza Bīskapam Jānim Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītāja Pareicības rakstu. Tēvs Oļegs nodeva arī ziedus un svēto prosforu no Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra.

Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra un Daugavpils-Rēzeknes eparhijas vārdā Augstisvētīto Bīskapu Jāni apsveica Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priestermūks Aleksandrs (Lizons), kurš nolasīja Bīskapa Aleksandra apsveikumu. Pēc tam priestermūks Aleksandrs nodeva Valdniekam Jānim svēto prosforu un sarkanu rožu pušķi no Augstisvētītā Bīskapa Aleksandra.

Jelgavas Simeona un Annas katedrāles klēriķu un draudzes locekļu vārdā Augstisvētīto Valdnieku Jāni apsveica priesteris Aleksandrs Razdaibeda, kurš pasniedza Valdniekam Jānimbaltu rožu pušķi un svēto prosforu kā lūgšanu piemiņas zīmi.

Augstisvētītais Bīskaps Jānis pateicās garīdzniekiem par apsveikumiem un lūdza Rīgas eparhijas sekretāru virspriesteri Oļegu Peļevinu nodot pateicību Visaugstisvētītajam Metropolītam Aleksandram par izrādīto uzmanību, apsveikumu un augsto apbalvojumu. Tāpat Valdnieks Jānis lūdza Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretāru priestermūku Aleksandru (Lizonu) nodot Augstisvētītajam Bīskapam Aleksandram pateicību par siltajiem apsveikuma vārdiem un piemiņu lūgšanās.

Pēc tam Viņa Eminence pateicās garīdzniekiem, draudzes locekļiem, dziedātājiem un darbiniekiem par piedalīšanos šodienas liturģijā, apsveica dievgaldniekus ar Svēto Kristus Dāvanu saņemšanu un vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi.

Sprediķis bija veltīts šodien godātajam svētītājam Grigorijam Palamam, Tesaloniku arhibīskapam, kurš dzīvoja XIV gadsimtā. Svētītājs Grigorijs bija dedzīgs Pareizticības aizstāvis strīdos ar šaubīgajiem un maldīgi domājošajiem filozofiem, pareizticības dogmatu un tās mistiskās saskarsmes pieredzes ar Dievu, “isihasma”, aizstāvis.

Sprediķa noslēgumā Augstisvētīto Valdnieku Jāni sveica Jelgavas katedrāles draudzes locekļi.  

Jelgavas Simeona un Annas katedrāles draudze