Piemiņas dievkalpojums Rīgas Domā, veltīts barikāžu atceres trīsdesmitajai gadadienai

2021. gada 21. janvārī Rīgas Domā notika piemiņas dievkalpojums, kas bija veltīts barikāžu atceres trīsdesmitajai gadienai. Notikumi, kas norisinājās šajās 1991. gada jaunvāra dienās, kļuva par vienu no nozīmīgākajiem un svarīgākajiem soļiem Latvijas neatkarības atjaunošanas ceļā. Piemiņas dievkalpojumā Rīgas Domā piedalījās Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju pārstāvji. Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību dievkalpojumā piedalījās Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs.

Augstisvētītais Bīskaps Jānis Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošā Virsgana Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vārdā apsveica visus Dieva Parādīšanās – Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Kristīšanās svētku dienās, kad mēs īpaši godinām un slavējam visai cilvēcei parādījušos Dievu Svētajā Trijādībā un priecājamies par Kristīšanas svētku ūdens dziedinošo un svētīgo spēku.

Sava apsveikuma turpinājumā Augstisvētītais Valdnieks Jānis atgādināja, ka šajās dienās, kad mēs atceramies mūsu valstij tik nozīmīgās un trauksmainās dienas, mums īpaši jāatceras un jālūdzas par mūsu tēviem un brāļiem, mātēm un māsām, kuri izturēja šīs dienas un ziedoja sevi, lai mēs šodien savā zemē varētu dzīvot mierā un ticībā un kalpot mūsu Kungam Jēzum Kristum. Augstisvētītais Valdnieks Jānis aicināja īpaši lūgties par visu Latvijas iedzīvotāju veselību un dziedināšanu no dažādām slimībām un pandēmijām, lai mēs parvarētu šo smago pārbaudījumu laiku ar ticību un paļāvību un mūsu Kungu Dievu Jēzu Kristu.

Barikāžu piemiņas atceres dievkalpojumā piedalījās un ļaudis uzrunāja arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Romas katoļu Baznīcas Latvijā arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kā arī Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns.

Svētku dievkalpojums Rīgas Domā noslēdzās ar Latvijas valsts himnu.

LPB preses dienests