Valsts prezidents pasniedz Cildinājuma rakstu Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram 80 gadu jubilejā

4. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Rīgas un visas Latvijas Metropolītu Aleksandru un pasniedza Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu, godinot viņa 80 gadu jubileju.

Valsts prezidenta Egila Levita apsveikuma vārdi

Jūsu Eminence!

Sirsnīgu sveicu Jūs šajā nozīmīgajā jubilejā!

Man ir liels gods pasniegt Jums Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu, un vēlos uzsvērt tieši Jūsu personisko ieguldījumu mūsu Latvijas valsts un Baznīcas attiecību nostiprināšanā, Latvijas Pareizticīgo Baznīcas darbībā un mūsu sabiedrības saliedētības veicināšanā.

Latvijas Pareizticīgo Baznīcai un visai Latvijas sabiedrībai īpaši būtiska ir Jūsu personiskā iesaiste Latvijas Pareizticīgo Baznīcas vēsturiski tiesiskā statusa atjaunošanā.

Latvijas valstij kopš tās proklamēšanas ir bijis svarīgi, ka neatkarīgā Latvijā darbojas patstāvīga un neatkarīga Latvijas Pareizticīgo Baznīca. Latvijas pareizticīgajiem neatkarīgā un suverēnā Latvijas valstī ir sava Pareizticīgā Baznīca, kas darbojas saskaņā ar Latvijas likumiem.

Arhibīskapa Jāņa Pommera vadībā tas tika panākts neilgi jau pēc Latvijas Republikas proklamēšanas, un Jūsu vadībā pēc neatkarības atgūšanas Latvijas Pareizticīgo Baznīca ir atjaunojusi šo statusu – tā ir patstāvīga un neatkarīga Baznīca, kas darbojas neatkarīgas Latvijas teritorijā un vieno Latvijas cilvēkus, kuri pieder Pareizticībai.

Vēlu Jums labu veselību un izturību!

LPB preses dienests,
pēc President.lv informācijas
Foto - Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja