Visnakts dievkalpojums Svētās Trijādības katedrālē Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2019. gada 27. augustā, Dievmātes Aizmigšanas svētku priekšvakarā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikāram,  kalpoja Visnakts dievkalpojumu Rīgas Svētās Trijādības katedrālē, kuras lejas baznīca iesvētīta par godu Dievmātes Aizmigšanai.

Pirms dievkalpojuma lejas Dievmātes Aizmigšanas baznīcā tika kalpots Akafists Vissvētajai Dievadzemdētājai, kuru kalpoja katedrāles garīdznieki. Akafista noslēgumā Plašaņica krusta gājienā no lejas baznīcas, kur tā atrodas visu gadu īpaši ierīkotā vietā, sauktā Ģetzemane, tika pārnesta uz augšas baznīcu.

Visnakts dievkalpojumā Virsganiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, LPB Sinodes sekretārs virspriesteris Artēmijs Kučinskis, Svētās Trijādības katedrāles atslēgu glabātājs virspriesteris Sergijs Škarupo un katedrāles klēriķi virspriesteris Valentīns Vasiļjevs un protodiakons Vsevolods Meļņikovs, Rīgas Priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs). Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris Vasīlija Zaterina vadībā.

Pēc Evaņģēlija nolasīšanas Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi, kurā apsveica visus Dievmātes Aizmigšanas svētkos un uzaicināja piedalīties rītdienas Dievišķajā liturģijā un vispilsētas dievkalpojumā ar Dievmātes Apbedīšanas kārtu 29. augustā.

Pēc Pirmās stundas Plašaņicas priekšā tika nodziedāts svētku tropārs, kondaks un augstiteikšana.

LPB preses dienests