Krusta gājiens uz svētavotu Opoļos

2018. gada 21. septembrī, gaišajos Dievmātes Piedzimšanas svētkos, ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra un Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra svētību pēc Dievišķās liturģijas un aizlūguma no Zilupes Krusta Pacelšanas baznīcas uz svēto avotu Opoļos jau 19. reizi ceļā devās Krusta gājiens, kurā piedalījās svētceļnieki no Zilupes, Rīgas, Ludzas, Rēzeknes, Daugavpils, Dagdas un citām Latvijas pilsētām un ciemiem.

Pēc izveidojušās tradīcijas svētceļnieki kopā ar baznīcas pārzini priesteri Andreju Semjonovu pirms Krusta gājiena sākuma nokalpoja litiju pie Krusta gājiena aizsācēja virspriestera Vladimira Antipova kapa. Tieši t. Vladimiram Antipovam 1937. gadā izdevās atjaunot novecojušo kapelu virs avota Opoļos, kura ūdens jau izsenis šajā pusē ticis uzskatīts par dziedinošu. Kapelu cēla ar visas pasaules palīdzību. 1937. gadā Dievmātes Piedzimšanas svētkos notika pirmais Krusta gājiens, kurš kļuva par ikgadēju. Kapela savā vietā atradās līdz pat 60-tajiem gadiem, pēc tam to nojauca, bet avotu aizbēra. 1991. gadā kapela Opoļos ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Bīskapa Aleksandra – šodien Rīgas un visas Latvijas Metropolīta – svētību un garīdznieka Mihaila Četverova pūlēm tika atjaunota iepriekšējā izskatā, bet avots attīrīts un iesvētīts. Un atkal visiem pareizticīgajiem ļaudīm bija iespēja smelt no avota svētīto ūdeni.

Pats Krusta gājiens no Zilupes uz Opoļiem par tradīciju kļuva vien 2000. gadā. Svētceļnieki, dziedot lūgšanu dziedājumus, noiet apmēram 8 kilometrus.

Pirms Krusta gājiena sākuma Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs nolasīja Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra vēstījumu. Krusta gājiens noslēdzās ar visas tautas dziedātu akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai un ūdens iesvētīšanas aizlūgumu.

Šis ir Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas simtgades gads, un kā dāvana Latvijas 100. dzimšanas dienā Opoļos virs svētā avota tiek celta jauna, skaista kapela. Pamatakmens tika ielikts tikai jūnijā, bet svētceļnieku skatieniem jau pavērās praktiski pabeigta kapelas ēka. Ceram, ka sāktais darbs ātri vien tiks pilnībā pabeigts par prieku mums visiem – gan Latvijas iedzīvotājiem, gan arī mūsu valsts viesiem.

Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Informatīvā un izdevniecības nodaļa