Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Dievmātes Kazaņas un Jakobštates ikonas svētku dienā

2018. gada 21. jūlijā, Dievmātes Kazaņas un Jakobštates ikonas svētku dienā, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājs Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcā, kuras labais sānu altāris iesvētīts par godu Debesu Ķēniņienes Kazaņas ikonai.

Dievišķajā liturģijā Visaugstisvētītajam Valdniekam Metropolītam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles atslēgu glabātājs mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks; Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas pārzinis virspriesteris Sergijs Suvorovs un šīs baznīcas klēriķi virspriesteris Valentīns Gavriļenko un hierodiakons Germans (Kartašovs); Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis virspriesteris Artēmijs Kučinskis un Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.

Dievkalpojuma noslēgumā tika kalpots aizlūgums un notika Krusta gājiens ap baznīcu, kura noslēgumā Metropolīts Aleksandrs vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi un apsveikumu dievnama altārsvētkos.

LPB preses dienests