19.februāris / 2021

Dievišķā liturģija Kunga Pretīmņemšanas svētkos Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2021. gada 15. februārī, Kunga Pretīmņemšanas svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcā, kuras augšējais altāris iesvētīts par godu Kunga Pretīmņemšanai.

Šajā svētku dienā draudzes garīdznieki agro Dievišķo liturģiju kalpoja baznīcas augšējā altārī, kas iesvētīts par godu Kunga Pretīmņemšanai. Pēc Dievišķās liturģijas par godu altārsvētkiem tika veikta mazā ūdens iesvētīšana.

Vēlajā Dievišķajā liturģijā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošajam Virsganam līdzkalpoja: Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs; Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks; Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķi virspriesteris Sergijs Nazarovs, priesteris Pāvils Aleksejevs un diakons Aleksandrs Akatovs, kā arī Rīgas Priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Dievkalpojumu filmēja Latvijas valsts Televīzijas kanāls LTV1, tā ieraksts LTV ēterā būs redzams svētdien, 21. februārī, plkst. 12.

Trīskāršās ektēnijas laikā izskanēja īpaši lūgumi par pandēmijas pārtraukšanu un slimojošo dziedināšanu.

Pēc Lielā ieiešanas Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs iesvētīja par garīdznieku diakonu Maksimu Jordanovu, Rīgas Garīgā semināra 2018. gada absolventu.

Dievišķās liturģijas noslēgumā tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums. Savā sprediķī Viņa Eminence pastāstīja par šodienas svētku notikumu no Kristus Pestītāja zemes dzīves – Kunga Pretīmņemšanu. Sava sprediķa noslēgumā Valdnieks Metropolīts pateicās visiem ticīgajiem par kopīgo lūgšanu, apsveica garīdzniekus un draudzes locekļus altārsvētkos un svētīja visus ar savu Virsgana svētību.

LPB preses dienests