24.maijs / 2019

Dievišķā liturģija Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā svt. Nikolaja Brīnumdarītāja piemiņas dienā

2019. gada 22. maijā, svētītāja un brīnumdarītāja Nikolaja relikviju pārnešanas no Likijas Miru pilsētas uz Bari piemiņas dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcā, kuras labais sānu altāris iesvētīts par godu svētītājam Nikolajam Brīnumdarītājam.

Visaugstisvētītajam Metropolītam Aleksandram līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, Rīgas apriņķa prāvests, Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcas pārzinis virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, baznīcas klēriķi: mitroforais virspriesteris Jānis Lipšāns, virspriesteris Svjatoslavs Misejuks, virspriesteris Sergijs Ņištuns, diakons Aleksandrs Stepaņenko, kā arī Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Dievišķajā liturģijā izskanēja īpaši lūgumi par Svētās Pareizticības vienotības saglabāšanu, par mieru Ukrainā un pateicības lūgumi par visiem, kuri šodien svin savu Eņģeļa dienu.

Dievkalpojuma noslēgumā tika nodziedāts svētku tropārs, kondaks un augstiteikšana, un uzsaukts ilgu gadu vēlējums.

Savā sprediķī Metropolīts Aleksandrs apsveica garīdzniekus un ticīgos svētkos un visus šīsdienas gaviļniekus Eņģeļa dienā. valdnieks atgādināja par to, ka svētītājs Nikolajs bija dedzīgs Kristus ticības aizstāvis, drosmīgs herēžu un melu atmaskotājs. Tādēļ mums, to atceroties, nepieciešams saglabāt tīru savu ticību un būt uzticamiem Kristus Baznīcas bērniem.

Sprediķa noslēgumā Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, svētībā par uzcītīgu darbu Svētās Kristus Baznīcas labā un sakarā ar 75 gadu jubileju, apbalvoja Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcas klēriķi virspriesteri Svjatoslavu Misejuku ar Virsgana svētības rakstu.

Aizejot no baznīcas, Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts svētīja ticīgos ar savu Virsgana svētību.

LPB preses dienests