21.novembris / 2018

Jūsu viedoklis ir svarīgs!

Aicinām paust viedokli par vietu, kurā varētu notikt jaunu reliģisku būvju būvniecība novadā!

Jau iepriekš vēstījām, ka Ādažu novada iedzīvotāji pašvaldības rīkotajā publiskajā apspriešanā neatbalstīja ieceri par pareizticīgo baznīcas celšanu Rīgas gatvē 36, taču uz jautājumu “vai atbalstāt reliģisku būvju būvniecību Ādažos?” 52% aptaujāto atbildēja pozitīvi. Šā gada 26. jūnija sēdē, ņemot vērā iedzīvotāju viedokli, dome lēma neatbalstīt pareizticīgo dievnama būvniecību Rīgas gatvē 36, kā arī izskatīt pašvaldības zemes pieejamību jaunu reliģisku būvju būvniecībai Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Septembrī domes sēdē deputāti uzklausīja Saimniecības un infrastruktūras daļas ziņojumu par pašvaldībai pieejamajām zemēm un nolēma noskaidrot iedzīvotāju viedokli, kurā no šīm vietām varētu notikt jaunu reliģisku būvju būvniecība.

Šeit var teikt:

https://www.adazi.lv/aicinam-paust-viedokli-par-vietu-kura-varetu-notikt-jaunu-religisku-buvju-buvnieciba-novada/