13.novembris / 2018

Dievišķā liturģija un aizlūgums par godu gaidāmajai Latvijas Republikas simtgadei Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2018. gada 11. novembrī, 24. svētdienā pēc Trijādības, sirdsskaidrās mocekles Anastasijas Romietes piemiņas dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.  

Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests, Kristus Piedzimšanas katedrāles atslēgu glabātājs virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks; LPB Sinodes Izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs, Rīgas Erceņģeļa Mihaila baznīcas pārzinis virspriesteris Oļegs Peļevins; Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķi priesteris Pāvils Peļevins, priesteris Joanns Platinskis un diakons Jevgēņijs Samuilovs; Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs); LPB Sinodes sekretāra pienākumu izpildītājs, Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs un priesteris Georgijs Čekušins. Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris.

Pēc tradīcijas vairākas ektēnijas dievkalpojuma laikā izskanēja latviešu valodā, bet ticības simbols un Kunga lūgšana “Mūsu Tēvs” tika nodziedātas baznīcslāvu un latviešu valodā.

Pēc Dievišķās liturģijas tika kalpots aizlūgums latviešu un baznīcslāvu valodās par godu gaidāmajai Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai. Aizlūgumā izskanēja īpaši lūgumi par Latvijas prezidentu, Saeimu, valdību un tautu, kā arī par visiem kareivjiem, kas atdevuši savas dzīvības cīņās par Latvijas neatkarību. Pēc tam Viņa Eminence nolasīja lūgšanu par Latvijas valsts labklājību. Aizlūguma noslēgumā tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums Latvijas Republikas Prezidentam Raimondam Vējonim, Saeimai, valdībai un visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Pēc aizlūguma Valdnieks Metropolīts vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi, kurā apsveica visu gaidāmajā Latvijas Republikas simtgades jubilejā. Valdnieks uzsvēra, ka visi Latvijas Pareizticīgie iedzīvotāji pastāvīgi lūdzas par savas valsts labklājību. “Mēs esam pateicīgi Latvijas valstij par iespēju sludināt Dieva vārdu, par iespēju atjaunot dievnamus un veikt dažādus sabiedriskos pasākumus. Katedrāle, kurā mēs ar jums šobrīd lūdzamies, pārdzīvojis postījumus un pārvēršanu planetārijā padomju gados un tās atjaunošana kļuva iespējama tikai neatkarīgās Latvijas gados”, - uzsvēra Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs. Sava sprediķa noslēgumā Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts uzaicināja visus, kas to vēlas, apmeklēt svētku koncertu, veltītu Latvijas simtgadei, kas notiks šā gada 15. novembrī plkst. 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā.

LPB preses dienests