31.augusts / 2018

Apsveikums arhibīskapam Jānim Vanagam 25 gadu kalpošanā bīskapa kārtā

Jūsu Eminence, augsti godātais arhibīskap Jāni!

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vārdā sveicu Jūs šajā īpašajā dienā – Jūsu bīskapa kalpošanas 25 gadu jubilejā. 

Šo daudzo gadu garumā Jūs dāvājat visus savus spēkus, nenovērtējamo garīgo pieredzi un daudzpusīgās zināšanas Dieva Jums uzticētajiem luteriskās draudzes bērniem, un katra Jūsu dzīves diena ir veltīta kalpošanai Kristum. Jūsu kalpošanas gadi bīskapa amatā bijuši ļoti piesātināti, katrs gads iezīmēts ar ļoti svarīgiem notikumiem Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas dzīvē, no kuriem veidojas vēsture. Jūsu sprediķi, Jūsu kalpošana un darbi, un visi Jūsu svētītie pasākumi veltīti vienam diženam mērķim: Jūsu vadītās luteriskās draudzes pestīšanas un garīgās izaugsmes darbam, un šis darbs gadu gaitā ir nesis bagātīgus augļus.

Jūsu kalpošanas ceļš šo divdesmit piecu gadu laikā nav bijis viegls, taču Jums, to ejot, ir izdevies saglabāt labas starpkonfesionālās attiecības, un, iesaistoties sabiedriskajos procesos, veidot savstarpēji dziļu cieņu un izpratni starp cilvēkiem, kas vērsta uz Latvijas sabiedrības saliedēšanu un kristīgo vērtību atzīšanu, nostiprināšanu un saglabāšanu.

No sirds vēlu Jums veselību, ilgus un svētīgus kalpošanas gadus, sargājot un vadot Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzi. 

Patiesā cieņā un Kristus mīlestībā,

ALEKSANDRS, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans

Rīgā, 2018. gada 29. augustā