29.augusts / 2018

Dievišķā liturģija Dievmātes Aizmigšanas svētku dienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2018. gada 28. augustā visa pareizticīgā pasaule atzīmē Dievmātes Aizmigšanas svētkus. Pēc tradīcijas Rīgas Svētās Trijādības katedrālē, kuras lejas baznīca iesvētīta par godu Dievmātes Aizmigšanai, Dievišķo liturģiju šajā dienā kalpoja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Šajā dienā Valdniekam Metropolītam līdzkalpoja viņa vikārs, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis.

Diženo katedrāli piepildīja desmitiem dievlūdzēju, īpašā lūgšanu noskaņojumā dziedāja lielais katedrāles koris, baznīcas vidū ziedu ieskauta rotājās Debesu Ķēniņienes Plašaņica. Pēc Dievišķās liturģijas notika krusta gājiens ap katedrāli, bet pēc tam Valdnieks Metropolīts vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi par Vissvētās Dievmātes godināšanu un Viņas slavējamo Aizmigšanu. 

Šīs dienas prieku vairoja diakona hirotonija, kuru veica Visaugstisvētītais Valdnieks Aleksandrs. Šodien diakona kārtā tika iecelts Rīgas garīgā semināra absolvents ipodiakons Jevgēņijs Riženkovs.

LPB preses dienests