27.marts / 2018

Dievnama projekts Ādažos

Jau vairāk kā 10 gadus ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību, Ādažos tiek kalpoti pareizticīgo dievkalpojumi, kuros piedalās gan Ādažu, gan Ādažu novada iedzīvotāji.  

Kā jau tika minēts agrāk, pēc vairākiem Ādažu pilsētas iedzīvotāju lūgumiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganam, 2013.gada 9.septembrī Latvijas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta draudze par godu Dievmātes ikonai „Ļaunu siržu Mīkstinātāja”. Šajā reģionā jau ilgus gadus jūtama nepieciešamība pēc sava dievnama.

Ādažu novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas centra, robežojas ar Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un Inčukalna novadiem un Vangažu pilsētu. Ādažu novadu veido 12 ciemi, lielākie no tiem ir Ādaži, Kadaga, Baltezers, Garkalne un Stapriņi.

Kopumā šajā reģionā dzīvo vairāk par 11 tūkstošiem cilvēku. Vēl joprojām šajā reģionā nav uzcelts neviens pareizticīgo dievnams. Dievnama celtniecība – tas ir “Ādažu kopienas par godu Dievmātes ikonai „Ļauno siržu Mīkstinātāja”” pamatuzdevums.

Kamēr šis uzdevums nav atrisināts, dievkalpojumi tiek kalpoti Ādažu militārās bāzes kapelā (Kadagā). Dievnama izbūves projekta realizācija turpinās. Uz šo brīdi jau ir izdalīts apbūves zemesgabals un veikts eskīzes projekts. Nākamais solis – publiskā apspriešana, kura jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Šajā sakarā paziņojam, ka no 2018.gada 9.februāra līdz 16.martam tiek veikta publiskās apspriešanas aptauja saskaņā ar doto projektu. Brāļi un māsas! Ļoti lūdzam Jūs aktīvi piedalīties aptaujā par dievnama izbūvi Ādažu novadā!

Ceram, ka jaunuzceltais dievnams svētīs visus ar garīgu gaismu, mīlestību un siltumu.

Būvprojekts minimālā sastāvā «Dievnama, baptistērija un saiešanas nama izbūve Rīgas gatvē 36, Ādažos» izstrādāts pēc reliģiskās organizācijas «Ādažu Vissvētās Dievmātes «Ļaunu siržu Mīkstinātāja» ikonas pareizticīgo draudze» pasūtījuma, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu nosacījumiem, saskaņā ar Būvniecības likumu, MK noteikumiem Nr. 500 (19.08.2014.) «Vispārīgie būvnoteikumi», Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem.

Zemes gabala platība ir 3455 m², tas pieder reliģiskajai organizācijai «Ādažu Vissvētās Dievmātes «Ļaunu siržu Mīkstinātāja» ikonas pareizticīgo Draudze», reģ. Nr. 40801052072.

Teritorijā paredzēts izbūvēt šādas ēkas: baznīcas ēka, saiešanas ēka, baptistērijs, svētītā ūdens nosēdaka.

Baznīcas ietilpība — apmēram 90 draudzes locekļiem. To noteikusi Latvijas Pareizticīgo Baznīcas vadība.

Prezentētais dievnama apjoms ir arhitekta G. Poltoraka autordarbs.

Atbilstoši klasiskajam kanonam projektā ir ievērots zelta griezuma likums, pamatizmēru mērogs noteikts pareizticīgo baznīcu assmēros, pamatā ir tradicionāls plānojums, kas nodrošina dievnama arhitektūras proporciju harmoniju.

Iebraukšana teritorijā paredzēta no Rīgas gatves puses. No Pasta ielas puses starp saiešanas nama ēku un baptistērija ēku plānota rezerves iebraukšana teritorijā. Blakus lielajiem vārtiem paredzēti vārtiņi gājējiem. Otri vārtiņi gājējiem no Pasta ielas paredzēti pretim dievnama ēkai teritorijas dienvidu galā, trešie vārtiņi - no Rīgas gatves puses pretim dievnama galvenajai ieejai. Katru dienu no pulksten 8:00 līdz 19:00 teritorijai tiks nodrošināta brīva piekļuve, ļaujot brīvi pārvietoties caur to. Celiņš (taka) zemes gabala ziemeļu galā tiks saglabāts, lai vietējie iedzīvotāji varētu netraucēti pārvietoties.

Vieglo automašīnu stāvlaukums paredzēts teritorijas iekšienē pie Rīgas gatves, un to no ielas aizsegs dzīvžogs. Autostāvvietas domātas dievnama un saiešanas nama kalpotājiem.

Pie saiešanas nama ēkas tās ziemeļu pusē paredzēts ierīkot bērnu rotaļu laukumu, kuru varēs izmantot visi Ādažu iedzīvotāji. Piekļūšana rotaļu laukumam paredzēta pa vārtiņiem no perspektīvi paredzētās ielas puses teritorijas ziemeļu galā.

Zaļajā zonā starp baptistērija ēku un dievnama ēku būs izvietota svētītā ūdens nosēdaka, kas tiks nosegta ar četrslīpņu jumtu.

Ceļu un celiņu tīkls tiks veidots tā, lai maksimāli saglabātu zaļo teritoriju. Apkārt dievnama ēkai būs lokveida ceļš, kas nepieciešams Krusta ceļa gājienam.

Teritorijās, kur nav paredzētas ēkas, būves un ceļi, tiks izveidots zāliens, uzberot augsnes kārtu un iesējot zāli.

No ieejām ēkās līdz autoceļiem paredzēts ierīkot kājceliņus ar betona bruģakmens segumu.

Teritorijā plānots izvietot atpūtas saliņas ar atkritumu urnām, ierīkot puķu dobes un lapu koku stādījumus, izveidot dekoratīvo krūmu joslu aiz autostāvvietas.

Atkritumu konteineru izvietošanai paredzēts laukums ar bruģakmens segumu.

Nocirsto koku vietā tiks ierīkoti jauni koku stādījumi.